For English version please click here or scroll down.

INO-ROCK FESTIVAL 2021

Moi Drodzy,

Wznosimy gromki okrzyk NA POHYBEL COVIDOWI!

Zapraszamy Was bardzo ciepło i serdecznie na kolejną edycję najsympatyczniejszego letniego festiwalu w Polsce, jakim bez wątpienia jest INO-ROCK!

W tym roku wystąpią:

  • Sólstafir (Islandia)
  • Eivør (Wyspy Owcze)
  • RPWL (Niemcy)
  • Frontal Cortex (Polska)
  • OBRASQi (Polska)

Festiwal odbędzie się 28 sierpnia 2021 r. w Teatrze Letnim w INOWROCŁAWIU

Start – godz. 16:30

Organizatorzy festiwalu: Rock-Serwis Piotr Kosiński i Kujawskie Centrum Kultury

Patronat: Prezydent Miasta Inowrocławia

Patronat radiowy: Radio Rockserwis FM

www.inorockfestival.pl

https://www.facebook.com/inorockfestival

Chcielibyśmy zachęcić do szybkiego zakupu biletów, gdyż nie znamy przepisów jakie będą obowiązywać w sierpniu 2021 i może się zdarzyć, że wolno nam będzie sprzedać jedynie 50% miejsc lub mniej.

Przede wszystkim jednak gorąco zachęcamy do szczepienia się, gdyż dzięki temu więcej osób będzie mogło wziąć udział w festiwalu i dzięki temu będzie bardziej tłumnie, radośnie i spontanicznie. Osoby zaszczepione po okazaniu przy wejściu stosownego zaświadczenia NIE będą wliczane do limitu osób, które wejdą na teren festiwalu.

Prosimy też w miarę możliwości obserwować zmieniające się przepisy dotyczące obostrzeń sanitarnych i w razie potrzeby pojawić się w Teatrze Letnim z maseczkami.

Bilety jednodniowe i dwudniowe zakupione w roku ubiegłym uprawniają do wejścia na teren festiwalu 28 sierpnia 2021.

Osobom, które zakupiły bilety dwudniowe przysługuje zwrot należności w wysokości 120zł od biletu.

Kwotę w tej wysokości dodamy do e-portfela w sklepie rockserwis.pl.

Można wykorzystać ją w dowolnym terminie na zakupy w naszym sklepie (dowolny asortyment) lub zlecić zwrot na rachunek bankowy (również w dowolnym terminie).

INO-ROCK FESTIVAL 2021

Dear All,

We shout out loudly F**K COVID!

We invite you very warmly to the next edition of the nicest summer festival in Poland, which is undoubtedly INO-ROCK!

This year we have the following line-up for you:

  • Sólstafir (Iceland)
  • Eivør (Faroe Islands)
  • RPWL (Germany)
  • Frontal Cortex (Poland)
  • OBRASQi (Poland)

The festival will take place on August 28, 2021. at Teatr Letni (the Summer Theatre) in INOWROCŁAW

Start – 4:30 PM

Festival organizers: Rock-Serwis Piotr Kosiński and Kujawskie Centrum Kultury

Patronage: Mayor of the City of Inowrocław

Radio patronage: Radio Rockserwis FM

www.inorockfestival.pl

https://www.facebook.com/inorockfestival

We would like to encourage you to buy tickets quickly, because we do not know the covid regulations that will apply in August 2021 and it may happen that we will be allowed to sell only 50% of seats or less.

Above all, however, we strongly encourage you to vaccinate yourself, because more people will be able to take part in the festival and will be more crowded, joyful and spontaneous. The vaccinated persons after presenting the relevant certificate at the entrance will NOT be counted towards the limit of persons entering the festival area.

If possible, please observe the changing regulations regarding sanitary restrictions and, if necessary, appear in the Summer Theatre with masks.

One-day and two-day tickets purchased last year entitle you to enter the festival area on August 28, 2021.

People who bought two-day tickets at rockserwis.pl store are entitled to a refund of PLN 120 per ticket.

We will add this amount to the e-wallet in the rockserwis.pl store.

You can use it at any time for shopping in our store (any assortment) or order a refund to a bank account (also at any time).